ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ


ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ฝ่ายบริหารทั่วไป
งานกิจการนักเรียน
งานธุรการ


รายการสื่อ DLIT
โครงสร้างหลักสูตร
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net 
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ข้อมูลการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ข้อมูลการกู้ยืม กยศ.
บอร์โทรศัพท์คณะครู บุคลากร
ผลงานทางวิชาการ
วิจัยในชั้นเรียน


ตรวจล็อตเตอรี่
สพม.28
ครูไทย
ครูวันดี
สพฐ.
สมศ
.

 ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ปัจฉิมนิเทศ  65 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี 2566
ผ้าป่าเพื่อการศึกษา ีChristmas2022&HappyNewYear2023
ละลมวิทย์เกมส์2022 ถวายราชสดุด

 


โรงเรียนละลมวิทยา 49 หมู่ 4 ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33140
โทรศัพท์  045-920112 E-mail : lalomwit.school@gmail.com