นายธีวราช  อ่อนหวาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนละลมวิทยา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯรายการสื่อ DLIT
โครงสร้างหลักสูตร
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net 
กิจกรรมลดเวลาเรียน 
        เพิ่มเวลารู้

ข้อมูลการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ข้อมูลการกู้ยืม กยศ.
เบอร์โทรศัพท์คณะครู บุคลากร
ผลงานทางวิชาการ
วิจัยในชั้นเรียน

ตรวจล็อตเตอรี่
สพม.28
ครูไทย
ครูวันดี
สพฐ.
สมศ.


ข่าว/กิจกรรม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) รายละเอียด

 ขอแสดงความยินดีคุณครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ
ครูณัฐนันท์  สินธุพงษ์
ได้รับวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูวิภาพร  แก้วรักษา
ได้รับวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูผ่องศรี บุญกู่
ได้รับวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูวรวุฒิ  โพธิ์ทิพย์
ได้รับวิทยฐานะครูชำนาญการ

กิจกรรม


ทำบุญตักบาตรวัคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
29/1/2563 โรงเรียนละลมวิทยา
จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
และถวายภัสตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9รูป..
เนื่องในโอกาสวันสถาปนาโรงเรียนละลมวิทย
าครบรอบ 29ปี แห่งการก่อตั้ง
ภาพกิจกรรม.

เยาวชนทางสายใหม่
23/1/63 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค2
ส่วนแยก 2 จัดโครงการอบรมเยาวชนทางสายใหม่
ณ หอประชุมโรงเรียนละลมวิทยา
ภาพกิจกรรม

อบรมวิชาชีพระยะสั้น
23/1/63โรงเรียนละลมวิทยาจัดอบรมวิชาชีพระยะสั้น
สำหรับนักเรียนยากจนพิเศษ โดยเชิญวิทยากร
จากศูนย์หม่อนไหม เฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
และ ผู้ประกอบการ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้
ภาพกิจกรรม

นิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
21/1/63 โรงเรียนละลมวิทยารับการนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำสหวิทยาเขตขุขันธ์ภาคเรียนที่ 2
ภาพกิจกรรม


ขอแสดงความยินดีกับคุณครูประหยัด เอมโอษฐ์
ได้รับการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ณ  โรงเรียนบ้านหนองบัว  ตำบลหนองบัว  อำเภอสีขรภูมิ จังหวัดสุรนทร์
ภาพกิจกรรม

ทำบุตรตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
27/12/2562 คณะครู บุคลากร นักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
และ ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนละลมวิทยา
จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาส
วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ณ หอประชุมโรงเรียนละลมวิทยา
ภาพกิจกรรม

วันคริสต์มาส
25/12/2019โรงเรียนละลมวิทยา
จัดกิจกรรมวันคริสมาส
และจับของขวัญปีใหม่ประจำปี2562
ณ หอประชุม โรงเรียนละลมวิทยา

ภาพกิจกรรม

แข่งกีฬาภายใน
18-20/12/2562โรงเรียนจัดกิจกรรมกีฬาภายใน
ประจำปีการศึกษา2562ณ สนามกีฬาโรงเรีย
นละลมวิทยา

ภาพกิจกรรม

ทัศนศึกษา
26/11/2562โรงเรียนละลมวิทยา จัดกิจกรรมทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา2562
ณ น้ำตกห้วยหลวง อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย
อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
ภาพกิจกรรม

 

พิธีถวายราชสดุดี
25/11/62 โรงเรียนละลมวิทยา
จัดพิธีถวายราชสดุดีแด
่"สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"
ประจำปีการศึกษา2562
ภาพกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา 2/2562
16/11/2562โรงเรียนละลมวิทยาจัดประชุมผู้ปกครอง
ประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2562
ณ หอประชุมโรงเรียนละลมวิทยา
และ ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่าน
ที่มาร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนในครั้งนี้..
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันลอยกระทง 2562
11/11/2562 โรงเรียนละลมวิทยา
ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง
ของชุมชนตำบลละลมประจำปี2562
ภาพกิจกรรม

 


โรงเรียนละลมวิทยา 49 หมู่ 4 ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33140
โทรศัพท์  045-920112 E-mail : lalomwit.school@gmail.com